UNI

UNI är ett nyutvecklat modernt centralsystem som bygger på principen ”en kapsling, en funktion & ett beställningsnummer”. 
UNI är ett system med ett mycket brett användningsområde, både för enkla installationer och extrema miljöer.

Kapslingarna är tillverkade i polykarbonat har en hög mekanisk hållfasthet och korrosionstålighet.
Kapslingarna är därför väl anpassade att användas i t. ex gruvor.

Systemet består av färdigmonterade enheter som kompletteras med tomma kapslingar för kringutrustning. De färdigmonterade enheterna består bland annat av kapsling med lastbrytare/säkringslastbrytare, servismätning och gängsäkringscentraler. Kapslingarna är då kompletta med t. ex brytare, jord och nollskena, vred monterat ut genom fronten på kapslingen. Systemet kan förses med skensystem som då placeras i egna kapslingar.  Skensystemet finns tillgängligt upp till 1250A.