Spektra elfördelningssystem

SPEKTRA är ett centralbyggsystem, anpassat efter dagens och morgondagens krav på flexibilitet och installationsvänlighet. Programmet är anpassat efter svenska förhållanden och svenska kunder.

Läs mer om Spektra

 

UNI

UNI är ett nyutvecklat modernt centralsystem som bygger på principen ”en kapsling, en funktion & ett beställningsnummer”. 
UNI är ett system med ett mycket brett användningsområde, både för enkla installationer och extrema miljöer.

Läs mer om UNI

 

JKU och JH

Både JKU- och -centralerna är tillverkade av plåt med utbrytningsöppningar uppåt och nedåt.

Läs mer om JKU och JH!

 

Skenor och tillbehör

Vi tillverkar en mängd olika jord-, noll- och fasskenor. Vi kan även erbjuda färdigmonterade skenor med anslutningsklämmor antingen för en- eller tvåskruvsöverfall.

Läs mer om Skenor och tillbehör