Ventilationsaggregat EP 750 med EC-fläkt (Stående)

| 0

ELEKTROPRIM3

Aggregatet blåser in ren filtrerad luft i elskåp, kontrollskåp, styrskåp etc. Det blir övertryck i skåpet och damm hindras att tränga in genom springor och hål.
Det blir rent inuti skåpet. Den inblåsta lufen går ut genom en avluftöppning högt upp och leder bort förlustvärme från skåpet.

Ladda ner produktblad på Elektroprim EP 750S (PDF-fil)