Konstruktion

| 0

Konstruktion och produktutveckling.

AQ är vana att medverka i kunders arbete med konstruktion och utveckling av olika typer av produkter.
Vår insats kan vara allt från att ta fram ritningar till redan existerande produkter, till att från en idé tillsammans med kunden utveckla en konstruktion som har en optimerad design.