Tilluftsaggregat DOVA med EC-fläkt

| 0

Elektroprims ventilationsaggregat blåser in filtrerad sval luft lågt ner i rummet och den varma luften förs ut högt upp.
Aggregaten samverkar på så sätt med den naturliga uppströmmen av varm luft i driftrummen.
DOVA transporterar bort mellan 3 och 11 kW från rummet (vid ∆t=10 K mellan ute- och innetemperatur).

Aggregaten är utrustade med temperaturregulator som styr fläkthastigheten efter rumstemperaturen.

DOVA-aggregaten monteras på dörr eller vägg i driftrummet. Sker montering direkt på insidan dörren kan filterbyte ske utan att gå in i driftrummet.

Ladda ner produktblad om Elektroprim Dova (PDF)