Så här går det till att skapa säkra och ekonomiska driftrum


1. Analys av ventilationsbehovet

• AQ gör nulägesanalys och upprättar protokoll över behovet

2. Komplett förslag till lösning

• Med utgångspunkt från analysen gör AQ:
• Tekniska beräkningar
• Konstruktionsförslag
• Komplett offert med alla specifikationer

3. Tillverkning och leverans

• Efter beställning startar tillverkning efter framtagen specifikation och eventuella lokala anpassningar.
• Leverans till beställd adress

4. Drifttagande med minimalt underhåll

• Leverans som komplett sats för montering i driftrum
• Montering kan utföras av kvalificerad partner
• Minimalt servicebehov
• Enkelt filterbyte med standardfilter