Tilluftsaggregat STAGG med EC-fläkt

| 0

Elektroprims ventilationsaggregat blåser in filtrerad sval luft lågt ner i rummet och den varma luften förs ut högt upp.
Aggregaten samverkar på så sätt med den naturliga uppströmmen av varm luft i driftrummen.
STAGG transporterar bort mellan 12 och 24 kW från rummet (vid ∆t=10 K mellan ute- och innetemperatur).
Aggregaten är utrustade med temperaturregulator som styr fläkthastigheten efter rumstemperaturen.
STAGG-aggregaten placeras på golvet mot en vägg i driftrummet.

Ladda ner produktblad om Elektroprim Stagg (PDF-fil)